Back to: Submersible pump

MSH

Print
Description

ỨNG DỤNG

 

 

Máy bơm chìm nước thải thích hợp sư dụng cho hệ thống nước

thải, bẩn kèm theo chất rắn,

• Hệ thóng loại bỏ các chất thải lỏng được xử lý

• Công trình xây dựng,tháo nước hố - hầm móng

• Công nghiệp

• Xử lý nước thải

• Tháo nước bẩn hồ - bồn nước công nghiệp , nước có lẫn nhiều

tạp chất...

* Máy đước cung cấp kèm theo mặt bích.

 

BẢNG HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.